Søk:
  • Basen

  • Moxy Hotell

  • Skipet

  • Voss Stajson Hotell

  • Voss Gondol

  • Lanternen

  • Apeltun skole

  • Bergen Vitensenter

  • Solhammaren Borettslag

  • Skipsbyggerhallen

BREEAM er et helhetlig klassifiseringssystem for bygg og eiendom, som dokumenterer forskjeller på

miljø og helsebelastninger, og som gjør det lettere å gjøre riktige valg. BREEAM-NOR er en norsk

tilpasning, med tilknytning til relevante standarder og regler innenfor energi og miljøområdet.

Det foretas kvalitetsklassene Pass, Good, Very Good,

Excellent og Outstanding.

BREEAMs målsettinger:

- Å redusere byggs påvirkning på miljøet

- Å gjøre det mulig å gjenkjenne bygg ut ifra dets miljøstandard

- Å tilby troverdig miljøklassifisering og -sertifisering for bygg

- Å stimulere etterspørselen etter bærekraftige bygg

BREEAMs mål:

Gi anerkjennelse i markedet til bygg med lav belastning på helse og miljø

- Sikre at beste miljøpraksis blir innarbeidet i bygg

- Fastsette kriterier og standarder som overgår de som kreves ved forskrift, og utfordre markedet til

  å utvikle innovative løsninger som minimerer byggs miljøpåvirkning

- Bevisstgjøre eiere, brukere, designere og de som drifter byggene om fordelene ved bygg med høy

  miljøstandard

- Støtte virksomhetenes prioritering av samfunnsansvar og dokumentere framgang i forhold til miljø.

Kontakt info:

Smidt & Ingebrigtsen AS
Postboks 181 Nesttun
5852 Bergen

Besøksadresse:
Østre Nesttunveg 12
Tlf:
Fax:
E-post:
+47 55 11 64 00
+47 55 11 64 01
post@smias.no
Argo Start © 2007 - levert av Argo Internett AS